Kórus

 

DSCN2752_480

 

Énekelni jó!

   Tudott dolog, hogy a zene gyógyító hatású, épp ezért jó énekelni, akár egyedül mosogatás közben, akár közösen társaságban, énekkarban.

Nemrég a cserealjai egyházi énekkar tagja lettem, ami reményteli esemény, mert egy közösséghez tartozni jó érzés. Én hiszek ebben és teszek is érte.

Jó érzés mert ebben a közösségben mindenki  önmaga lehet, a néha csíszolt- esetleg – csíszolatlan- egyéniségével, a vicces avagy kevésbé vicces humorával. Itt nincsenek játszmák, nem kell másnak mutatkozni, nem kell félni, hogy a főnök kidob ha esetleg nem jól végzed a munkád. Az énekkari próbákon testi és lelki nyugalmat találok, örülök a találkozásnak a kórustársakkal és szívesen hallgatom a nagyszerű kórusvezetőnk humoros de ugyanakkor komoly, lelkesítő gondolatait. Én úgy érzem, hogy egyházi énekkarunk legfőbb célja a szent zene művelése, megismertetése, megszólaltatása és megszerettetése, és ugyanakkor a művek zenéből fakadó, lélektől lélekig való kisugárzása.

Doma Ibolya

                                                                                                                                                                                                                                                

musik-baum-43763111

„Mindenik embernek a lelkében dal van

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.”

 

 

A kóruséneklés szoros kapcsolatot teremt ember és ember között, semmi nem hat ránk olyan mélyen, mint az emberi hang. A zene, az ének lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.

Az éneklés NEM valami régies, népies, elmúlt korokból itt maradt tevékenység!

Az éneklés az emberi kommunikáció legősibb formája.

A kóruspróba észrevétlenül fontos dologra tanít meg: figyelni és figyelni másokra, együttműködni, felelősséget vállalni, kitartani. Nem ciki és nem teher hetente kétszer kóruspróbára járni, mert itt bizalom van és öröm. Mindenki az AKI, nem kell másnak mutatkozni. Nagyon szeretek énekelni és így is dicsérni az Urat. Az énekkarnak köszönhetően sok új barátot szereztem és nagyon sok szép felejthetetlen élményben volt részem. Ilyen élmények a közös kirándulások: Krasznahorka, Eger, Budapest, de a legmaradandóbb emlék Pálházáról maradt.

Igaz sok türelemre, kitartásra van szükség a tagok és a karnagy részéről, de vakáció után  alig várjuk, hogy újra találkozzunk.

Kívánok mindenkinek áldott szolgálatot, mert olyan jól eső érzés egy sikeres szolgálat után dicséretet hallani.

Aki énekel segítséget kap és ad. Sokkal többet kellene énekelnünk a lelki egészségünk miatt.

Jó éneklést, kitartást és szép élményeket az elkövetkező időben.

Borbáth Judith

                                                                                                                                                                                                                                               

”Minden embernek a lelkében dal van”…Bizony ott a dal, csak meg kell szólaltatni. Ezért Isten segítségét és az embernek jóakaratát kell kérni. A cserealjai kórusba járásom is így kezdődött. Kegyetlen betegségem után történt, amiből az Úr irgalmából kigyógyultam. Hova, merre? Sokat imádkozni, de ez nem elég csak arra, hogy Isten embert küldjön elénk. Így áldott meg egy csodálatos asszonnyal Nagy Sándornéval (Jutka néni). Hálát kell adni az Úrnak énekelve- mondta „zengjen az Úrnak hálaszó”. Kedves közösség fogadott. Sokan voltunk. Jó volt nem csak énekelni hanem ellenőrizni, hogy képes vagyok odafigyelni, szöveget rögzíteni. Kellemes az itt töltött óra, hiszen annyi minden belefér. Megfáradtan, megterhelten érkezünk, mindenki siet valahonnan. Türelmes kórusvezetőnknek hála két szólampróba között halkan egymás életéről beszélgetünk. Örökös kérdés, hogy mások és főleg fiataljaink miért nem kapcsolódnak be. Talán ők is énekelnek valahol másként. Ki kell várni míg őket is megszólítja Isten, hisz imádkozó édesanyákra van szüksége anyaszentegyházunknak. Mi addig is hívogatunk

„Jöjjetek Krisztust dicsérni,

Bízó szívvel hozzá térni.

Énekekkel zengve kérni

Krisztus népe, jöjjetek!”

Jó nekünk együtt lenni, énekelni és imádkozni. Melinda tiszteletesasszony hálaadása, segítségkérése, adása minden alkalommal erőt ad, hogy dúdolva érkezzünk meg otthonainkba és várjuk a következő kóruspróbát.

Próbálja meg mindenki, hisz:

„ Minden élet kő egy épületben.
Minden élet hang egy tenger

által mormolt dalban,
sorsokból szőtt óriási szőnyeg,
Isten-szőtte óriási dallam.”

Áldott az Úr, aki összefogja és megtartja ezt a közösséget, és legyen áldott minden kórustag, karvezető, aki az Ő szent nevét énekelve dicséri. Ámen.

 Kovács Anna kórustag

2014 október

                                                                                                                                                                                                                                               

melysegek-szarnyalasaGondolattöredékek a többi kórustag részéről :

 

–       Az én szempontomból az éneklés szolgálat, önkéntesség,

–       Nagyon fontos dalkultúránk a hagyomány megőrzésében, őrizni, ápolni a régi kincset

–       Éneklés alatt mintha béklyóimat letenném, guzsbakötésem lazul, a lelkem fogékonnyá válik könyörgésre, hálaadásra, dicséretre, megbocsátásra s mindenre, amit a mindennapi élet közömbössé tesz, tenne.

________________________________________________________________________

    Szeretek a kórusba járni, mert szeretek énekelni. Én ott kikapcsolódok és feltöltődök minden jóval. Boldog vagyok, hogy az Urat dicsérem a szép énekekkel. Jól érzem magam a kórustársakkal, mert elbeszélgetünk és tanulunk egymástól vagy véleményt is adunk, kapunk egymásnak. Mindenképpen jól érzem magam itt..

                                                                                                                                                                                                     

Mit jelent nekem a cserealjai kórus?

   Énekkel, dallal szolgálhatom  Jézus Krisztust.

A kis csapat kórustársaimmal együtt dallal dicsőíteni Jézus krisztust.

Hitben és szeretetben próbákra és kórus találkozókra járni.

Részt venni a közös énekléssel is templomunk, egyházunk különböző ünnepein.

Aki énekel kétszer imádkozik.

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Én nagyon szeretek énekelni, templomba járni és kórusba. Igaz vannak dolgok, amik nem tetszenek, mert mindenki jobb volna ha rendesen járna és ne foglalkozna az egyházi dolgokkal.  Figyeljenek oda és ne beszéljenek. Nagyon szeretem a lelkészeket, szolgálatukat, az irántam való szeretetüket nehéz perceimben. Isten áldja meg családjaikkal együtt.

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Néhány gondolat a kóruséneklésről

Lehet, hogy ez már közhely, de nagyszerű dolog kórusban énekelni. Ezt mindenki tudja, aki valaha is énekelt már kórusban. Mert énekelni lehet egyedül is, de amikor több hang összecseng, össze ás nem össze-vissza, az már egészen más érzés. Érdekes módon, egyedül ritkán énekelek, pedig nagyon szeretek énekelni. Ezért kell nekem a kórus.

De amit lényegében szeretnék mondani…, hogy az az igazi élmény, boldogság, jó érzés számomra, amikor időnként- sajnos, nem mindig – valamelyik ünnepen, tényleg jól szól a kórus! Ezt mi is halljuk, érzékeljük és olyankor olyan jó érzés egymás mosolygó arcára nézni és tudni azt, hogy mindenkiben ez motoszkál:

„ Ugye, hogy most jól ment? Ugye, hogy szépen szólt?”

Olyankor azt érzem, hogy duplán ünnep az ünnep, igazán ünnep ez az ünnep.

Szóval… nagyszerű dolog kórusban énekelni!

hangjegyek...