Les Júlia- beosztott lelkipásztor

1983-ban születtem a szilágy megyei Zilahon, szüleim első gyermekeként. Egyetlen öcsém hat évvel fiatalabb nálam. Általános- és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Konfirmálásom után aktív tagja lettem a Zilah-Ligeti Református Egyházközség ifjúsági csoportjának, és ez a közeg nagyban meghatározta a pályaválasztásomat.

Teológiai tanulmányaimat Kolozsváron végeztem, 2001-2006 között. 2004-ben beiratkoztam a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karára is, vallástanár – angol nyelv és irodalom szakra. Itt 2009-ben szereztem diplomát. Időközben részt vettem a kar pasztorálpszichológia magiszterképzésében is (2006-2007).

2007-2009 között „otthon”, a Zilah-Ligeti Református Egyházközségben végeztem segédlelkészi szolgálatot, majd két évig angoltanárként dolgoztam a Szilágypaniti Általános Iskolában.

2011-ben költöztem Marosvásárhelyre, majd 2012-ben férjhez mentem Les Zoltán lelkészkollégámhoz. 2012 szeptembere óta teljesítek beosztott lelkészi szolgálatot a Marosvásárhely-Cserealjai Református Egyházközségben, ahol a különböző feladataim között hangsúlyos az ifjúsággal való foglalkozás.

Közel áll hozzám az irodalom, a kézműveskedés és a zene (bár alapszinten furulyázom és gitározom, inkább hallgatni szeretem). Érdekel a pszichológia, valamint a teológia és pszichológia együttműködési lehetőségei. Egyik álmom az, hogy egyszer lehetőségünk adódjon arra, hogy a férjemmel együtt dolgozhassunk, egy gyülekezetben, kiegészítve egymás erősségeit, kipótolva gyengeségeit.

Telefonszámom: 0740-179575, e-mail címem: les.juli@yahoo.com