Presbiterek névsora – 2014

PRESBITEREK NÉVSORA – 2014

NÉV TELEFONSZÁM
LELKIPÁSZTOROK
1 Papp Béni Zsombor 0744-624594
2 Berekméri Melinda 0741-155806
3 Les Júlia slp 0740-179575
4 Kötő Ferenc Barna gylp 0743-776996

PRESBITEREK
1 Bende Sándor főgondnok 0741-214194
2 Lőrincz Attila gondnok 0744-556477
3 Aszalos Ernő 0735-711901
4 Bálint Mihály 0745-770183
5 Berei Áron 0745-029425
6 Boncz István 0740-456991
7 Brézsa Zoltán 0741-625604
8 Dudás Ernő 0741-545068
9 Faluvégi Sándor 0745-437587
10 Farkas Albert 0753-593674
11 Fodor Árpád 0744-892350
12 Gombócz János 0365-802525
13 Gönczi István 0745-220908
14 Harkó Árpád 0746-014500
15 Horváth Miklós 0724-017008
16 Fazakas Károly 0744-153302
17 Kádár Jenő 0757-038230
18 Kovács Barna 0745-591292
19 Kovács Zsigmond 0753-194000
20 Lukács Béla 0745-465953
21 Madaras László 0748-968517
22 Májai Dénes 0766-426082
23 Menyhárt Katalin 0753-115653
24 Mester Mihály 0265-258575
25 Nagy József 0365-420170
26 Schneider József 0743-079060
27 Sikó Csaba 0724-078090
28 Szász András 0365-446964
29 Szász Ilona 0744-383066
30 Tamás János 0722-566254
31 Varga Sándor 0744-589955
Pótpresbiterek, egyházfiak:
32 Barát József 0365-804432
33 Borbély Béla 0744-520095
34 Jakab Erzsébet 0745-591510
35 Péterfi István 0735-735191
36 Sikó Márton 0745-297791
37 Simon Erzsébet 0365-425772
38 Szőcs Albert 0727-240543
39 Vackán Ilona 0730-574679
40 Vass Károly 0740-965342
Tiszteletbeli presbiterek:
41 Bordi Ferenc 0765-300147
42 Dézsi Imre 0365-410280
43 Simon László 0365-425772