Papp Béni Zsombor – lelkipásztor

Papp Béni Zsombor2PappBeni2

1969. március 7-én születtem Nagyváradon. Nővéremmel együtt lelkészcsaládban nőttem fel, jóllehet matematika-fizika szakon érettségiztem Nagyváradon, s hosszú ideig fizikusnak készültem, a Jóisten a teológia felé irányította lépteimet.

Édesapám hivatásgyakorlása és édesanyám szilágysági kegyessége nagy hatással voltak rám. Úgy érzem, gazdag útravalót vihettem magammal Kolozsvárról, s megadatott számomra, hogy egy évig Skóciában is tanuljak.

1993 és 2000 között a szilágysági Bürgezden szolgáltam – nagyon sok szép emléket hordozok lelkemben az ott eltöltött időszakból.

2000-ben kerültem Marosvásárhelyre a Cserealjai Egyházközségbe előbb mint segédlelkész, majd a gyülekezet megválasztott önálló lelkészévé. Nagy öröm és kiváltság számomra ebben a közösségben szolgálni. Sok jó emberre találtam itt, s visszatekintve az elmúlt időszakra sok áldásos eseményre és élményre gondolhatok vissza.

Feleségem Papp Noémi, evangélikus lelkésznő. Három gyerekkel áldott meg bennünket az Isten: Zsófiával, Zsuzsannával és Benjáminnal.