Berekméri Melinda – lelkipásztor

Berekméri Melinda lp. 5

1968-ban születtem marosszentgyörgyi lakosként Marosvásárhelyen. Negyedik gyermekként jöttem a világra, Marosszentgyörgyön nevelkedtem két nővéremmel (fiútestvérünk egyévesen elhunyt). Elemi iskolát itt végeztem, Marosvásárhelyen jártam gimnáziumba és középiskolába (az Al.Papiu Ilarian líceumba). Érettségi után egy és fél évet dolgoztam gyors- és gépírónőként egy vállalatnál, miközben folyamatosan tanultam, hogy bejuthassak a teológiára. Marosszentgyörgy akkori lelkipásztorától (Adorjáni László), a gyülekezettől és családomtól kaptam a lelki hátteret és támogatást.

Többszöri próbálkozás után a ’89-es fordulat után hívtak be, felvételi jegyem alapján Kolozsvárra, hogy több társammal együtt elkezdjük a tulajdonképpeni tanulást és felkészülést a lelkipásztori szolgálatra. Teológus éveim után a marosvásárhelyi Alsóváros gyülekezethez kerültem segédlelkésznek. Egy év után pedig a Cserealján folytattam azt a szolgálatot, amit Isten rám bízott. Eközben néhány évig beszolgáltam Kebele és Kebeleszentivány kis gyülekezeteibe is.

Férjem történész-levéltáros a Marosvásárhelyi Református Gyűjtőlevéltárban, három gyermekünk van: Ágoston, Virág és Bulcsú. Isten gondviselésében élünk és dolgozunk az Ő dicsőségére és egymás örömére.