Barticel – Kiss Krisztián lelkipásztor

 

Krisztian2
A Hargita megyei Balánbányán születtem első gyerekként egy háromgyerekes bányászcsaládban. Tanulmányaimat a helyi iskolában kezdtem, majd a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumban folytattam. 2000-ben kezdtem teológiai tanulmányaimat a Kolozsvári Lelkészképzőben, majd pedagógiai és pásztorálpszichológiai tanulmányokat folytattam a Babes-Bólyai Egyetemen. 2001-től Buzogány Dezső professzor úrral elkezdtük ujjászervezni az egykori Mezőségi szórványmissziót, s 17 éven keresztül lelkészfeleségemmel, Emesével együtt a szórványokban szolgáltunk (Oroszfája, Komlód, Kendilóna, Szarvaskend, Alsótök, Felsőtök, Esztény, Köblös, Magyarberéte, Szentegyed, Noszoly, Göcz, Cege, Gyeke, Feketelak, Kispulyon, Melegföldvár, Katona, Maroshévíz, Borszék, Gödemesterháza, Tölgyes, Székpatak, Galócás, Hodos, Salamás). Isten különös ajándékának érzem, hogy 2017 decemberétől a cserealjai református közösségben szolgálhatok mint az ifjúsági ügyekért felelős harmadik lelkipásztor.
Közben Isten öt gyerekkel ajándékozott meg bennünket: Benjámin, Márk, Ádám-Domokos, Dorka és Debóra-Boróka. Életigém: „De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.” Ézs. 43,1-2.