5 lejes Diakóniai csoport

A gyülekezetben folyamatosan működik az 5 lejes ötlet, bármikor lehet csatlakozni. A támogatók hetente 5 lejt adományoznak és az így begyűlt összegeket diakóniai célra fordítjuk.    

A diakónia élő kapcsolatot jelent a feltámadott Krisztussal. Isten a diakóniai szolgálatokon keresztül alkalmakat készít a nekünk szánt áldások megtapasztalására és elnyerésére, hitünk megerősítésére.
Törekvésünk, hogy a mi egyházunk a „Cserealjai Református Gyülekezet” diakóniai közösséggé érjen, ami persze egy hosszabb folyamat. Ehhez kell a diakóniai és missziói látás, hűséges és engedelmes gyülekezeti tagok, nem utolsósorban szolgálatvállaló önkéntesek áldozata.

Fontosnak tartjuk a kedves testvérek részéről a diakóniai segítség iránti további lelkes érdeklődést, bekapcsolódást.
A gyülekezetünkben néhány éve működik a diakóniai szolgálat egyik formája ,,Az 5 lejes ötlet,,. A támogatók hetente 5 lejt adományoznak. A begyűlt összegeket diakóniai célra fordítjuk. Isten segítő erejét kérjük , hogy a jövőben még többen keressük ,,Az 5 lejes ötlet,, keretén belül annak útját, miként segíthet a gyülekezetüknek a diakóniai látás, lelkület és cselekvés megerősítésében. Úgy látjuk, hogy a gyülekezetünk felelősséggel tartozik a területén élő minden lehetséges “felebarát” irányába. Krisztus evangéliumát nem csak szavakban hirdetni, hanem tettekben is megmutatni. A ,,jókedvű adakozók,, szolgálatát Isten annyira megtudja áldani, egészen annyira , hogy nekünk csak annyit kell mondani a végén, hogy köszönjük Urunk. Az adakozás gyakorlata elsősorban a szív dolga. Azért tudunk adni, nem csupán a feleslegünkből, mert tudjuk, hogy Isten gondviselése nagyobb és erősebb minden szükségünknél.

Isten segítse és áldja meg az adakozó készségeinket, lelkesen tudjunk részt vállalni e nemes munkában ami továbbra is serkent a szeretet szolgálatára, sebek gyógyítására, életek mentésére, új nemzedékek nevelésére, hitünk ápolására.
Magyar Anna – presbiter