Vallásórák

  • A legkisebbek vallásóráiról

Az óvódásokkal és kisiskolásokkal (0, I., II. osztály) tartott vallásórák kettős célt szolgálnak:
– hidat építeni a gyermeki értelem – képzelet és a bibliai történetek valósága között
– biztosítani azt a valós közeget, ahol a szülők biztonságban hagyhatják gyermekeiket, ahol jól érezik magukat, míg ők az istentiszteleteken vesznek részt
Tematikailag az egy órás vasárnapi vallásórák a gyermekek lelki szükségleteit igyekeznek kielégíteni a heti vallástanórák mellett.
Itt több idő van arra, hogy a gyermekek élményeiket, tapasztalataikat, kérdéseiket, félelmeiket és álmaikat társítsák, feldolgozzák egy – egy elmondott bibliai történet kapcsán. Véleményt, állásfoglalást fogalmazhatnak meg pozitív – negatív dolgokkal kapcsolatban: szomorúság – reménység, betegség – egészség, szenvedés – gyógyulás, kiszolgáltatottság – védettség, félelem – bizalom stb.
És hogy mindez valóságosabbá, vonzóbbá váljon, közös, témához kapcsolódó játékkal, feladatlappal – színezővel, vallásos ének -, vers -, imatanulással is társul, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.
A hangsúly mindenképpen azon van, hogy ezeken a vallásórákon közösen rácsodálkozzunk magunkra – gyermeki létünkre, a minket körülvevő, környező világra, Isten (Atya – Fiú – Szentlélek) hatalmára, feltétel nélküli szeretetére, gondoskodására – arra, hogy bár világunk zűrzavaros, Isten szeretete mindenhonnan ránk ragyog – és ebben a biztonságban hitünk által: fejjel, szívvel és lélekkel bízzuk magunkat naponként Istenre.
Vallásóráink visszatérő gondolata minden alkalommal a következő ének:
„Én Istenem, jó Atyám,
Tudom, vigyázol reám.
Kérlek, áldj meg engemet,
Hadd legyek hű gyermeked.”
Isten áldása legyen tevékenységeinken, hogy e gyermekek szívében elvetett magok jó gyümölcsöket teremjenek az Úr dicsőségére.

  • II-III osztályosok

Vasárnaponként 10 órától szoktunk összegyűlni a nagyjából II.-III. osztályos gyerekekkel (kivétel erősíti a szabályt) a gyülekezet tanácstermében, amíg a szülők istentiszteleten vesznek részt. Igyekszünk olyan légkört teremteni, ahol a gyerek önmaga lehet, elmondhatja Istennek és társainak ami vele történik. A vallásórán nem pusztán ismeretátadás folyik, hanem bizalomébresztés, hitre és hitben való nevelés is egyben. Törekszünk a keresztyén szokásrendszer, meggyőződés kialakítására.

Mivel Isten különböző tálentumokkal ajándékozta meg gyermekeit, ezeket a vallásóra során is próbáljuk figyelembe venni és differenciálni a gyermek érdeklődése, kreativitása, problémamegoldó képessége, sokszor tetszése alapján J. Figyelünk arra, hogy a foglalkozás a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szintjén történjen. Énekelünk, imádkozunk, elmondjuk gondjainkat, gondolatainkat, véleményünket, együtt “hámozzuk ki” Isten üzenetét és persze kézimunkázunk, valamint játszunk.

Célunk:

  • Fölébreszteni a bizalmat a teremtő, gondviselő, oltalmazó Isten iránt.
  • Keresztyén szokásrendszer kialakítása, hogy majd teljes értékű gyülekezeti tagok lehessenek.
  • A gyerekek számára keresztyén életprogram kínálása.
  • Érezzük jól magunkat Isten és egymás társaságában.

Nagy-nagy szeretettel (és teával) várunk minden gyereket, aki be akar kapcsolódni csoportunkba!